24 October 2012

Buku C++ Terbaik : C++ Programming: From Problem Analysis to Program Design, D. S. Malik


Cengage Learning, Feb 24, 2012-1398 muka surat
PENGATURCARAAN C + +: DARI ANALISIS MASALAH KEPADA REKABENTUK PROGRAM, Edisi Keenam kekal teks muktamad bagi kursus bahasa pengaturcaraan pertama. DS Malik masa diuji, kaedah berpusatkan pelajar menggunakan fokus yang kuat pada contoh penyelesaian masalah dan kod penuh untuk jelas menunjukkan bagaimana dan mengapa menggunakan konsep pengaturcaraan dan menggunakan C + + untuk bekerja melalui masalah. Ini edisi baru termasuk dikemaskini akhir-bab senaman, senaman debugging baru, pengenalan awal kepada pembolehubah dan perbincangan diselaraskan pengguna perbincangan-fungsi takrifan pengguna terbaik untuk memenuhi keperluan kursus CS1 moden. Satu sekursus pilihan membawa C + + PENGATURCARAAN: DARIPADA ANALISIS MASALAH KEPADA REKABENTUK PROGRAM untuk hidup dengan alat kajian interaktif termasuk video, quizzing, Flashcards, dan permainan. Manual digital sekursus Lab menawarkan tangan-on tambahan latihan, membenarkan pelajar untuk mengukuhkan pemikiran kritikal melalui amalan.


PROFIL PENULIS

Image of D. S. Malik

DS Malik adalah seorang profesor Matematik dan Sains Komputer di Universiti Creighton. Beliau menerima Ph.D. dari Ohio University pada tahun 1985. Beliau telah menerbitkan lebih daripada 45 kertas dan 18 buku algebra abstrak, digunakan matematik, teori automata kabur dan bahasa, logik kabur dan aplikasi, pengaturcaraan, struktur data, dan matematik diskret.

No comments: