29 February 2012

Serba Sedikit Tentang LAN

Seperti yang telah dibincangkan di


Terdapat tiga sistem rangkaian iaitu LMW (LAN, MAN dan WAN). Perbezaan sistem ini ialah jarak rangkaian yang disediakan.

http://foxtain.tripod.com/network.html#Sistem Rangkaian Komputer

Hari ini kita nak fokus pada LAN iaitu Local Area Network.

Sistem rangkaian yang besar ( MAN dan WAN ) lebih berguna dari segi keluasan kawasan geografinya tetapi banyak organisasi perlukan rangkaian setempat untuk menghubungkan alat-alat yang digunakan di tempat yang terhad.

Terdapat dua jenis Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) iaitu:

1. Pengguna dan pelayan (Client-server)

Jenis LAN ini terdiri daripada sebuah komputer pelayan (Server) untuk melayan komputer lain yang bertindak sebagai pengguna (Client). Komputer pelayan akan menjalankan pengurusan pusat(Centralized) untuk melayan pengguna-pengguna dari segi perkongsian perisian aplikasi, data, pencetak dll. Pelayan biasanya berkuasa tinggi. Jenis-jenis palayan:

 • Pelayan fail (Fail server)- Menyimpan perisian dan data.
 • Pelayan data (Database server)- Menyimpan data sahaja.
 • Pelayan cetak (Print server)- Mengawal satu atau lebih pencetak.
 • Pelayan fax (Fax server)- Menguruskan penghataran fax.
 • Pelayan mel (Mail server)- Menguruskan e-mail.
Biasanya pelayan ini tidak memproses atau mengubah data yang dikirim. Pelayan tidak perlu tahu jenis fail, sebaliknya ia sibuk menjawab permintaan dari komputer pengguna atas fail yang disimpamnya. Contoh perisian Sistem Operasi Rangkaian /Network Operating Syatem(NOS) ialah Novell Netware, Windows NT, UNIXKelebihan

Kelemahan
 • Keselamatan sumber dan data dikawal oleh pelayan.
 • Semua komponen( client/ network/ server) kerja serentak.
 • Perkongsian data dan perisian aplikasi boleh di lakukan.
 • Perbelanjaan yang lebih mahal untuk sebuah komputer pelayan.
 • Perlukan melakukan penyelenggaraan (maintenance) untuk menjamin keberkesanan sistem.
 • Rangkaian tidak berfunggi jika berlaku kerosakan pada pelayan.


2. Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer)

Sistem ini tidak melibatkan komputer palayan. Ia membenarkan perkongsian alat dan fail. Setiap komputer dapat mengirim, menerima dan memproses fail data kerana setiap komputer mempunyai potensi yang sama. Contoh NOS ialah AppleShare dan Windos for Workgroups, Windows 95 dan Windows 98.Kelebihan

Kelemahan
 • Kosnya rendah, tidak perlu pelayan.
 • Guna Sistem Operasi yang sedia ada (Windows 95/98), hanya perlu configurasi untuk peer to peer.
 • Sesuai untuk organisasi yang kecil.
 • Tiada pengurusan pusat untuk fail dan perisian applikasi.
 • Keselamatan data tidak sebaik sistem client-server.
 • Lambat berbanding dengan sistem client-server.

Penutup

Rangkai setempat makin popular dan luas digunakan berbanding dengan kerangka utama (mainframs). LAN banyak digunakan oleh organisasi besar sebab ia tidak perlu pakar dalam penyelengaraan berbanding dengan kerangka utama. Sebab lain ialah keupayaan rangkaian LAN dari segi keselamatan dan kapasiti penyimpanan yang sama dengan kerangka utama.

Dari maklumat yang diperolehi dari pengusaha-pengusaha kedai komputer, didapati ramai yang mencadangkan penggunaan sistem rangkaian LAN jenis bintang untuk ciber cafe tanpa menggunakan pelayan. Jadi, untuk sistem rangkaian di sekolah sistem rangkaian LAN jenis bintang adalah pilihan yang terbaik buat masa kini.