19 October 2013

Apa Beza C++ dan JAVA??


Bismillahirrahmanirrahim

Selalu orang-orang yang baru didedahkan dengan sains komputer, IT, dan software engineering pasti akan dilatih dahulu dengan C++ dan Java. Akan tetapi adakah perbezaan antara kedua-duanya?? Java ini secara kasarnya ada sedikit perbezaan yang ketara kalau dibandingkan dengan C/C++.